Connection failed: SQLSTATE[42000] [1115] Unknown character set: 'uft-8' Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie
W przypadku problemów z wyświetlaniem strony należy wcisnąć CTRL+F5
Parafia p.w. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny w Rajgrodzie

Dzisiaj jest 12 kwietnia 2021 r.

Aktualno�ciDuszpasterstwo

Msze �wi괼

Nabo�e�stwa
Kaplice i Obiekty

Grupy parafialneGaleriaHistoria parafii
Marcin Królewicz
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie
ul. Piaski 2, 19-206 Rajgród, tel (fax) (86) 272 14 18 / (86) 272 15 22
. Odwiedzin:
Liczba gości przeglądających stronę: 
Content
Katecheza


AKTUALNOŚCI

» Msza Św. harcerska

» Pieśń o Patronie

» Nasz Patron

Msza Św. harcerska

Dnia 29.07.2012 r. odbedzie się comiesięczna Msza św. harcerska tym razem o godz. 10.00.
Pieśń o Patronie

 

JEST  DLA  NAS  WZOREM  STEFAN-WINCENTY        

 

 1. Zamieszkaj Druhu znów pod namiotem,

i przy ognisku wraz z nami siądź,

a zapatrzony w lot iskry złotej

naszym rzecznikiem u Pana bądź.

 

Refren:

Błogosławiony, czuwaj nad nami

Patronie naszych niełatwych dróg.

Po całym świecie bądź z harcerzami,

jak w ziemi ojców świątynny próg.

 

 2. Harcerz-instruktor w orszaku świętych

 - przepiękny przykład, jak godnie żyć.

Jest dla nas wzorem - Stefan Wincenty -

jak się radować i lepszym być.

 

 3. Jest ku świętości najprostszą drogą

służyć bliźniemu ze wszystkich sił,

kochać przyrodę, Ojczyznę, Boga

- jak On to czynił, gdy wśród nas był.
Nasz Patron

Bł. ks. phm. Stefan Wincenty Frelicowski

Syn Ludwika i Marty z domu Olszewskiej. Jego rodzice utrzymywali liczną rodzinę (szóstka dzieci) z prowadzonej przez ojca piekarni i cukierni. Frelichowski w wieku 9 lat został ministrantem. Od 1923 roku uczył się w ośmioklasowym męskim Pelplińskim Gimnazjum Humanistycznym w Chełmży. 21 marca 1927 roku wstępuje do działającej przy szkole 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży, a 26 maja do Sodalicji Mariańskiej. 6 czerwca składa przyrzeczenie harcerskie, 24 czerwca zdobywa stopień młodzika, a 31 grudnia 1928 stopień wywiadowcy. W 1928 roku jako drużynowy uczestniczy w zlocie środowiska chełmżyńskiego. W tym samym roku zdobywa stopień przewodnika. W czerwcu 1931 roku zdaje maturę, a w sierpniu przestaje pełnić obowiązki drużynowego. Jesienią wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Działa w kręgu kleryckim w ramach Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 8 sierpnia 1934 roku zdobywa stopień ćwika, pięć dni później Harcerza Orlego. Tego samego roku zdobywa stopień podharcmistza. Latem 1935 roku organizuje 20 osobowy wyjazd na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale, a 22 lipca zdobywa stopień Harcerza Rzeczpospolitej. 14 marca 1937roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Początkowo pełni obowiązki sekretarza i kapelana biskupiego, a od 1 lipca 1938 roku zostaje wikariuszem w toruńskiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pełnił też funkcje kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, redagował „Zew Starszoharcerski”, działał w Kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego. 11 września 1939 roku zostaje aresztowany przez Gestapo na dwa dni. 18 października 1939 roku zostaje aresztowany ponownie, w gronie 700 innych osób i umieszczony w Forcie VII. 8 stycznia 1940 roku zostaje przewieziony do obozu przejściowego w Gdańsku-Nowym Porcie, a po kilku dniach trafił do obozu w Stutthofie. Na wiosnę trafia do oddziału obozu Stutthof w miejscowości Grenzdorf (Graniczna Wieś). 6 kwietnia wraca do Stutthofu, a po trzech dniach zostaje przewieziony do obozu w Sachsenhausen. W połowie grudnia 1940 roku księża z Sachsenhausen zostają przewiezieni do obozu w Dachau, które stanowiło obóz gromadzący większość duchowieństwa europejskiego. Organizował tam wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemne msze i rozdzielał komunię. Na przełomie 1944 i 1945 roku w obozie wybucha epidemia tyfusu. Frelichowski wraz z 32 innymi kapłanami zajmuje się chorymi. Podczas udzielania choroby sam na nią zapada. 23 lutego 1945 roku umiera w wyniku zarażenia na tyfusa plamistego i zapalenie płuc. Władze obozowe wystawiają przed kremacją jego ciało na widok publiczny. Stanisław Bieńska zdejmuje z twarzy pośmiertną maskę i zagipsowuje jeden z palców prawej ręki. Drugi palec, zagipsowany, tak by przypominał kredę, przechowywał ks. Bernard Czapliński. Ksiądz D. Ziarniak zachował i przywiózł do Polski kostkę palca. W 1964 roku w Pelplinie rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, który na poziomie diecezjalnym kończy się 18 lutego 1995 roku w Toruniu. 7 czerwca 1999 roku podczas pobytu w Toruniu Jan Paweł II ogłasza beatyfikację ks. S.W. Frelichowskiego

 

Pisał „Pamiętnik". Oto jeden fragment doty­czący harcerstwa:

...wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy oby­watele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo, bowiem, a polskie szcze­gólnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkolę to jest typem, człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A. już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież, l ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze bylo, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i popierać go nie przestanę. Czuwaj'1(16.1.30)

Dnia 20.09.2002 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała Dekret ustanawiający Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Ogłoszenia Patronem Harcerstwa Polskiego dokonał Jego Eminencja Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 22.02.2003 r. Parafia pw. Wniebo­wzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego od 31.03.2001 r. jest Sanktuarium Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
^do góry